Vi digitaliserer selskabers forretningsstrategier

VORES INTEGREREDE VÆRKTØJER TIL ASSET MANAGEMENT, INDTÆGTSRAMMER OG TARIFERING, SKABER TRYGHED OMKRING BESLUTNINGER OM INVESTERINGER

 • Fremtidens styring er intelligent Asset Management

  Behov for reinvesteringer og netforstærkninger til grøn omstilling er et stigende behov for forsyningsselskaberne. Men hvor meget skal der investeres for og hvor kan selskaberne levetidsforlænge? Spørgsmålet er typisk en kompleks optimeringsopgave, der beror på individuelle risikovurderinger.

  Vi kombinerer forskellige scenariefremskrivninger med intelligente Asset Management løsninger og skaber derigennem et overblik over, hvornår det er mest økonomisk effektivt at levetidsforlænge, reinvestere eller investere i ny infrastruktur.

 • Et datagrundlæg i særklasse

  Vi trækker på en omfattende database med pris-, levetid- og pålideligheds information om netkomponenter. Samtidig har vi udviklet forskellige pålidelighedsmodeller og maskinlæringsalgoritmer, der er i stand til at udfylde datahuller når der er fx mangler information om komponenter eller kunder i nettet.

 • Vi gør reguleringen forståelig

  Vi digitaliserer, visualiserer og gør regulators økonomiske modeller brugervenlige. Beregninger af indtægtsrammer og benchmarking er typisk kompliceret og svært gennemskueligt for selskaberne. Derfor gør vi modellerne brugervenlige, så det bliver nemt for selskaberne selv at lave konsekvensberegninger. Med vores intelligente tilgang gør vi det muligt at forecaste indtægtsrammer og benchmarkingkrav 10 år ud i fremtiden. Vi har kombineret vores regulatoriske værktøj med Asset Management, det betyder at det er muligt at tilpasse fremtidens investeringsbehov mest optimalt efter forventninger til størrelsen af indtægtsrammen.

 • Fremtidens tarifering skal baseres på big-data modeller

  Den teknologiske udvikling understøtter i højere grad fleksibelt forbrug, energilagring og peer to peer handel. Big-data analyser er løsningen til at undersøge påvirkningen af adfærd hos forskellige kunder, og samtidig kostægtheden af for forskellige tarifkonstruktioner. Med lineær programmering rammer vi det eksakte tariferingsgrundlag for det enkelte selskab, og samtidig kan vi estimere besparelse i nettet ved aktivering af fleksibelt forbrug.