CNAIM.io

Open-source software til data scientist og regulatorer

Common Network Asset Indices Methodology, CNAIM stammer fra Storbritannien, hvor den tilstandsbaserede risikovurderingsmetode anvendes i reguleringen af britiske eldistributionsselskaber. I mange andre lande som Japan, Portugal og Danmark ønsker branchen at implementere en lignende form for regulering og da metoden er mere fremadskuende end nuværende former for regulering. Idéen med CNAIM er at forudsige behovet for interventioner baseret på målsætninger om at mindske den monetære risiko.

Vi har gjort det let for data scientists og regulatorer at få adgang til -og implementere CNAIM med vores open source-software. Følg linket CNAIM.io og lær mere.

Regulatorisk compliance med CNAIM.io

Med CNAIM.io kan forsyningsselskaber og regulatorer frit anvende den regulatoriske tilgang. Vores open source CNAIM-pakke understøtter konstruktionen af risikomatricer, der visualiserer monetær risiko ved givne investeringsstrategier. Pakken giver desuden brugerne mulighed for at træne egne fejlsandsynlighedsmodeller på egne datasæt. Denne funktion giver brugeren mulighed for at oprette nye modeller til aktiver, der ikke er inkluderet i den oprindelige standard. Fx har Utiligize tilføjet fejlsandsynlighedsmodeller 10kV- og 0,4kV kabler.

Vil du vide mere eller se en demo?