Flexibility Mapper

Kortlægning af fleksibilitet i kritiskinfrastruktur

Behovet for kapacitet vil stige markant i de kommende år. Stigningen i antallet af elbiler, varmepumper, solpaneler og batterier vil alle bane vejen for en fossilfri fremtid, men udbygningen af grønne teknologier vil ikke påvirke infrastrukturen jævnt på tværs af geografi.

Distributionen af grønne teknologier og den tilhørende fleksibilitet er af afgørende betydning for netplanlægningen. Forsyningsselskaber skal ikke kun være opmærksom på kapacitets- og spændingsproblemer, men også være opmærksom på, hvor fleksibilitet kan sænke behovet for netforstærkninger.

Tæt befolkede netområder vil opleve kapacitetsudfordringer, mens tyndt befolkede netområder i højere grad vil opleve spændingsudfordringer. Disse udfordringer kan være dyre for forsyningsselskaber, derfor skal forsyninger forberede sig og sikre at de ved, hvor elektrificering kommer, og hvordan det vil påvirke infrastrukturen.

Kortlægning af elektrificering og identificering af muligheder for fleksibilitet

Modulet anvender maskinindlæringsalgoritmer til at forudsige penetrationen af distribuerede energiressourcer. F.eks. indeholder modulet AI-drevne billedgenkendelsesalgoritme til at identificere og projicere, hvor biler befinder sig i dag, og hvor EV’er mest sandsynligt dukker op i fremtiden. Forudsigelserne om fremtidig efterspørgsel efter kapacitet kan være baseret på politiske opgaver og regionale forventninger til elektrificering. Modulet projicerer den mest sandsynlige måde, hvorpå den grønne fremtid folder sig ud og forudsiger efterspørgsel efter kapacitet samt muligheder og fordele ved at aktivere fleksibilitet for hvert enkelt aktiv, som et forsyningsselskab ejer. Modulet integreres med GIS-, SCADA- og MDM-systemer og udpeger netområder, hvor den grønne omstilling vil have størst effekt.

Vil du vide mere eller se en demo?