Open source CNAIM til R

Open Source CNAIM til R

Den grønne omstilling vil kræve ekstra investeringer i forsyningsselskabernes infrastruktur. Mange lande har bagudskuende og regide reguleringer, der ikke kan bære investeringer til understøttelsen af elektrificeringen af transport, varme og landbrugsprocessor. En fremadskuende regulering er svaret og vil højst sandsynligt blive adopteret i mange lande over det næste årti.

Utiligize har publiceret en open-source R pakke nu tilgængelig på Github, og snart også på CRAN, som tillader regulatorer, data scientist og forskere hurtigt at implementere reguleringsmodeller baseret på fremtidige behov.

Vi er samtidige glade for at kunne løfte sløret for websitet www.CNAIM.io, som vil supportere og dokumentere pakken.

Denne open source pakke komplementerer Utiligizes kommercielle asset management pakke, Asset Life. Tabellen nedefor viser funktionaliteten a CNAIM til R og Asset Life:

 CNAIM til RAsset Life
Fejlsandsynlighedsberegninger✔️✔️
Konsekvenser ved fejl - beregninger ✔️✔️
Monetære risikoberegninger✔️✔️
Parameterestimatering
på fejlstatistik
✔️✔️
Brugervenligt dashboard✔️
Monte Carlo simulering af leveringssikkerhed✔️
Integration med GIS databaser✔️
Optimal investerings- og vedligeholdelsesplaner✔️
Optimering mht. eksisterende indtægtsrammer✔️
Belastningsfaktorer fra intelligente fremtidsscenarier✔️
Dataindsamling✔️