SFA-benchmarking
af spildevandsselskaber

SFA 3D visualisering

Den danske regulators benchmarkingmodel for vand og spildevand er en TOTEX (capital expenditure + operational costs) model, der simulerer en form for kunstig konkurrence mellem forsyningsselskaber. Ved at identificerer de mest effektive selskaber og postulere, at alle selskaber sammenlignelige med disse finder regulator effektiviseringspotentialer, som der efterfølgende omsættes til effektiviseringskrav.

In denne demo viser vi, hvordan SFA (Stochastic Frontier Analysis) modellen til spildevandsselskaber ser ud.

Den vertikale akse viser omkostningerne (TOTEX), mens de to vandrette akser hhv. viser CAPEX- og OPEX-netvolumen. Prikkerne viser selskaberne og farverne symboliserer, hvilke områder i forsyningen de varetager. Den blå flade er “best-practice fronten”, eller den effektive front. Den vertikale afstand fra et selskab og ned til fronten, kan derfor beregnes som effektiviseringspotentialet i kr. Effektiviseringspotentialet skal her ikke forveksles med det årlige effektiviseringskrav, som vil være lavere.

Langt de fleste selskaber i modellen ligger meget tungt på CAPEX-netvolumen ift. OPEX-netvolumen. Det betyder at mange selskaber, i teorien ville kunne reducere sin CAPEX-netvolumen og øge sin OPEX-netvolumen og dermed blive målt mere effektive.

Klik og træk på 3D-modellen for at navigere rundt.