Økonomisk benchmarking
af elnetselskaber

Benchmarking

I denne demo har vi isoleret den nuværende økonomiske benchmarkingmodel for elnetselskaber i Danmark, modellen er altså en tro kopi af den Forsyningstilsynet udmønter effektiviseringskrav med i 2019. Modellen beregner effektiviseringspotentialer og årlige udmøntede benchmarkingkrav. I demoen kan du selv ændre de overordnede finansielle tal og andre variable benchmarkingmodellen tager, for hvert selskab og på den måde lave enkelte konsekvensberegninger.

Hvis du er interesseret i selv at blive ekspert i den økonomiske benchmarkingmodel og bruge softwareløsningen, der ligger bag, kan du kontakte os. Vi levere benchmarking-softwareløsninger til alle forsyninger, der er underlagt regulering.