Digitalisering af forsygningssektoren

LØSNINGER DER KOMBINERER ASSET MANAGEMENT, GRØN OMSTILLING OG REGULERING

Optimale beslutninger

Behovet for elektrificering og klimatilpasninger betyder, at nogle forsyningsområder skal tredoble kapaciteten over de næste 20 år. Komponenterne i forsyningsnettene har en forventet levetid på mellem 40 og 70 år, hvilket betyder at forsyningsselskaberne skal træffe de rigtige beslutninger i dag.

Vi benytter matematisk optimering sammen med maskinlæring til at forecaste fremtidige behov i infrastrukturen, indtægtsrammer og benchmarkingkrav. Vores platform giver forsyninger mulighed for at:

  • Reducere omkostninger med 25 %
  • Øge leveringskvaliteten
  • Blive compliant med nye reguleringer

Vi arbejder for


“Utiligize er en virksomhed som er ledende indenfor state-of-the-art og innovative løsninger til den økonomiske regulering som forsyningsselskaber er underlagt”— Anders Stouge, Viceadministrerende Direktør, Dansk Energi

Vi tilbyder

  • Integreret Asset Management -og reguleringssoftware

    Elektrificering og klimatilpasning kræver store investeringer i forsyningsnettene de kommende årtier. Det er vigtigt at investeringsbeslutninger er velbegrundede og passer ind i selskabernes fremtidige indtægtsrammer, som kun kan realiseres med data-drevne modeller og fremadskuende Asset Management strategier. Vi leverer løsninger, der integrerer investeringsstrategier gennem Asset Management med forecasts af indtægtsrammer og forventninger til benchmarkingkrav. Det giver selskaberne helt nye muligheder i deres måde at drive forsyninger på.

  • Undgå investeringer i dyrt målerudstyr

    Investeringer i traditionelt netværksmålersensorer, som der identificerer netværksbelastninger på mellem -og laveste netværksaggregeringsniveau, er dyrt og unødvendigt. Vi bruger fjernaflæst målerdata sammen med avancerede maskinlæringsalgoritmer til at beregne præcise realtidsprognoser for millioner af netværkspunkter. Med vores metoder kan vi identificere, hvor kundeadfærden ændre sig pga. ny teknologi og demografisk udvikling. Vi leverer softwareløsninger, der kan integreres direkte i selskabernes drift.